TTGDTX Quảng Bình
Giới thiệu
Tuyển sinh
Quản lý đào tạo
Tin tức
Tài liệu tham khảo
Giới thiệu việc làm
Thư viện ảnh
Câu Hỏi Thăm Dò
Bạn đang muốn học ngành nghề dài hạn nào
Liên kết Website

 
Thông tin truy cập
Lượt truy cập
81226
Lượt người online
8
Kế hoạch học
Kế hoạch học kỳ 5 lớp KT16.1QBI tại trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình
Cập nhật ngày: 12/27/2010 9:38:00 AM
<

Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm (Quý Trường) và toàn thể học viên các lớp trên kế hoạch học tập trung và thi kỳ 5 của lớp như sau

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TT ĐÀO TẠO TXUYÊN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
             Số: 46 /ĐTTX-TBKH                                                              - - - * - - -
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11  năm 2010
 
 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC KỲ 5
LỚP KT16.1QBI TẠI QUẢNG BÌNH
 
 
Kính gửi:         - Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình,
                                    - Học viên lớp KT16.1QBI.
 
            Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng thông báo đến Quý Trung tâm (Quý Trường) và toàn thể học viên các lớp trên kế hoạch học tập trung và thi kỳ 5 của lớp như sau:

1/ DANH MỤC CÁC MÔN HỌC:

TT
Môn học
Số tiết
 
 
1
Kinh tế lượng
20 
 
2
Phát triển kỹ năng quản trị
16
 
3
Quản trị Chiến lược
20
 
4
Kế toán Quản trị
20
 
5
Kế toán Tài chính P2
25
 
 
            2/ CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG KỲ
2.1. Nhận giáo trình, tài liệu:
Từ 25/02/11 đến 18/03/11: Sinh viên đến Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình để nộp học phí và nhận giáo trình. Mức thu học phí cho học kỳ là: 1.250.000đ.
2.2. Tập trung ôn tập và thi học kỳ:
 Tập trung ôn tập: Dự kiến từ 19/03/11đến 15/05/11. Học viên tập trung về trường trực tiếp nghe giáo viên hướng dẫn nội dung ôn tập để chuẩn bị cho việc thi học kỳ. Lịch học tập trung sẽ được thông báo cụ thể bằng văn bản và trên website: www.cce.com.vn vào ngày 25/02/11.
Thi học kỳ: Dự kiến ngày 04/06/11 & 05/06/11.
Kính đề nghị Quý Trung tâm (Trường) và toàn thể học viên lớp trên cùng phối hợp thực hiện.
            Trân trọng!
                                                                                                                         TL GIÁM ĐỐC
                                                                                                                           TP ĐÀO TẠO
 
 
 
 
                                                                                                                   TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ

 

Tìm Kiếm Thông Tin
Thông báo
Dự kiến tuyển sinh, đào tạo Đại học năm 2014
Đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp GDMN K6
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 8 lớp KTPT K18
Lịch học và thi các lớp Lâm nghiệp, Khuyến nông & PTNT K46,47
Kế hoạc học kỳ VIII lớp Công tác xã hội K1

Tin tiêu điểm
Bảo tồn giá trị truyền thống trong môi trường giáo dục quốc tế
Đừng “nặng nề hóa” một kỳ thi!
Thông báo tuyển sinh
GS Ngô Bảo Châu: 'Đại học Việt Nam làm ngược với thế giới'
Những đóng góp quý báu cho công cuộc cải cách GD ĐH Việt Nam
Thủ tướng hoan nghênh Bộ GD&ĐT đã xây dựng và công bố lấy ý kiến 3 phương án
Thủ tướng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Bộ GD&ĐT và một số cơ quan
Giáo dục chuyên nghiệp: Chú trọng rà soát mở ngành đào tạo
Giới thiệu một số ngành nghề
Thông tin tuyển sinh các ngành
Thư viện ảnh
ĐC Nguyễn Văn Pháp-GĐ TT phát biểu chào mừng ngày
Lãnh đạo TT chụp hình lưu niệm cùng chị em
ĐC Phan Thanh Minh GĐ TT HN Quảng Trạch phát biểu
ĐC Nguyễn Thị Hoài Phương - TT tổ nữ công - thay m
ĐC Mai Văn Hiếu CTCĐ phát đang điều hành văn nghệ
Quảng cáo