Quy chế đào tạo

Nội quy học viên

9/29/2014 7:38:53 AM

Học viên vào học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDTX Quảng Bình cần phải thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Nội quy học viên

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRUNG TÂM GDTX TỈNH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                      NỘI QUY HỌC VIÊN

 

         Học viên vào học tập và rèn luyện tại Trung tâm GDTX Quảng Bình cần phải thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ sau đây:

I, Quyền của học viên:

1, Học viên được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của trường đào tạo và của Trung tâm; được phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp và rèn luyện; được tạo điều kiện sử dụng các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập và thực hành.

2, Được trực tiếp hoặc thông qua Ban đại diện lớp và giáo viên chủ nhiệm đề đạt những thắc mắc, nguyện vọng chính đáng cũng như các đề xuất khác lên ban Giám đốc Trung tâm để được xem xét, giải quyết.

II, Nghĩa vụ của học viên:

1, Chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, nội quy của trường đào tạo và của Trung tâm.

2, Học viên đến học tập quần áo phải gọn gàng, chỉnh tề; thực hiện tốt nếp sống văn minh; phong cách hoà nhã, khiêm tốn, nói năng, giao tiếp lịch sự, có văn hóa, tôn trọng cán bộ, viên chức và nhân viên của Trung tâm; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; không viết và nói những điều sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo và danh dự của Trung tâm.

3, Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

4, Học viên đi học phải đúng giờ; thực hiện nghiêm túc giờ ra, vào lớp; nghỉ học có lý do chính đáng phải viết đơn xin phép với giảng viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp; phải để xe đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh chung; có trách nhiệm, có ý thức bảo vệ tài sản, môi trường cảnh quan, cây xanh trong khuôn viên của Trung tâm.

5, Trong thi cử, kiểm tra học viên phải thực hiện đúng quy chế, đảm bảo kỷ cương, trật tự trong phòng thi; vào phòng thi phải trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân; nghiêm cấm mọi hành vi gian lận như thi hộ, nhờ người thi hộ, có hành vi vô lễ, đe doạ giáo viên và cán bộ coi thi; tuyệt đối trong phòng thi không được sử dụng điện thoại di động. Nếu học viên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế thi.

6, Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của học viên, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với phòng chuyên môn, Ban Giám đốc Trung tâm khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác.

7, Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đóng học phí, lệ phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Trung tâm và Trường liên kết đào tạo.

Tất cả học viên học tập tại Trung tâm phải thực hiện nghiêm túc các nội quy này. Nếu vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ vi phạm học viên sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật thích đáng.

Nội quy này được phổ biến đến toàn thể học viên của Trung tâm và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                 Th.s Nguyễn Văn Pháp


Các Tin đã đăng

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình