Kế hoạch đào tạo

Số liệu đào tạo qua 20 năm xây dựng và phát triển

1/11/2017 9:39:19 AM

Số liệu đào tạo qua 20 năm xây dựng và phát triển

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình