Quy chế đào tạo

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo

11/3/2014 10:44:36 AM

Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Văn bản hợp nhất ban hành ngày 25/04/2014)

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo

ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG

*Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Văn bản hợp nhất ban hành ngày 25/04/2014) (MỚI)

*Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (ký ngày 11/03/2014) (MỚI)

*Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành ngày 05/03/2012)

*Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (Ban hành ngày 11/02/2010)

*Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (Ban hành 28/02.2011)

*Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 

*Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức VLVH (ban hành ngày 21/05/2014) (MỚI)

*Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

*Quy chế Đào tạo văn bằng thứ hai

*Thông tư của Bộ Công An quy định về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân (Ban hành ngày 17/10/2011)

 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

*Quy chế tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 11/08/2014) (MỚI)

*Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 09/07/2014) (MỚI) 

*Quy chế Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

*Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 

CAO ĐẲNG NGHỀ & TRUNG CẤP NGHỀ

*Quy chế Tuyển sinh học nghề

*Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

*Quy định Đào tạo liên thông giữa các trình độ tay nghề

 

LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC

*Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng và Đại học (có hiệu lực từ 07/02/2013)

*Quy định Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng và Đại học

*Thông tư liên tịch hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề lên trình độ Cao đẳng và Đại học

 

SAU ĐẠI HỌC

*Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ (ban hành ngày 15/05/2014) (MỚI) 

*Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2011)

*Quy chế Đào tạo trình độ Tiến sĩ

 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

*Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông (ban hành ngày 18/04/2014)(MỚI)

*Sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Ban hành ngày 25/03/2014) (MỚI)

*Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (Ban hành ngày 06/03/2012)

*Quy chế Tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

*Quy định Chuyển trường và Tiếp nhận học sinh THCS và THPT

*Quy chế Đánh giá xếp loại học sinh THCS và THPT

*Quy định Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học

 

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

*Quy chế Văn bằng chứng chỉ của Hệ thống Giáo dục quốc dân

*Công văn hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

*Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp Đại học (Ban hành ngày 24/5/2011)

*Mẫu bằng tốt nghiệp Đại học

*Mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Ban hành ngày 30/11/2012) 

*Mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành ngày 30/11/2012) 

 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

*Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giản học phí, hỗ trợ chi phí học tập.....

Các Tin đã đăng

  Nội quy học viên 9/29/2014 7:38:53 AM
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình