Bộ máy tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình


+ Ban giám đốc:

          -  Giám đốc :                 Nguyễn  Văn  Pháp    

          -  Phó Giám đốc:           Mai  Văn  Hiếu

+ Phòng Quản lý - Đào tạo:

        - Trưởng phòng:              Nguyễn Lam Giang

        - Phó trưởng phòng:        Hoàng Văn Phúc

        - Giáo viên: Phan Hữu Ái, Lê Nữ Huyền Trang, Mai Thị Ngọc, Lê Quang Hạnh

+ Phòng Hành chính - Tổ chức:  

- Trưởng Phòng:              Lê Tấn Dũng

- Phó trưởng phòng:         Trần Thị Hồng Nga  

- Nhân viên: Ngô Khánh Chi, Lê Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Văn Toàn

- Bảo vệ:      Đinh Ngọc Hánh, Phùng Ngoảnh

- Phục vụ:    Nguyễn Thị Liễu, Lê Quang Linh  

+ Phòng Bồi dưỡng nghiệp vụ:

- Trưởng phòng :             Mai Thị Nết

- Phó trưởng phòng:         

- Giáo viên:                     Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Xuân Vương

- Nhân viên: Võ Thị Hải

Tổ chức, Đoàn thể

+Tổ chức Đảng:

Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh được thành lập theo qyết định số 34 QĐ/ TV  ngày 26/5/1997. Chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

-  Hiện nay chi bộ có:      17 Đảng viên

-  Bí thư :                       Đ/c Nguyễn Văn Pháp

+ Tổ chức Công Đoàn:

Công đoàn được thành lập theo quyết định số 19/ CĐN  ngày 18/6/1997. Trực thuộc công đoàn Giáo dục Quảng Bình.

- Hiện nay Công đoàn Trung tâm có 22 đ/c

- Chủ tịch : Đ/c Mai Văn Hiếu


©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình