Kế hoạch đào tạo

Danh sách các lớp đang đào tạo tại Trung tâm

11/11/2014 3:23:34 PM

Danh sách các lớp đang đào tạo tại Trung tâm Đầu năm học 2014-2015 Trung tâm GDTX Quảng Bình đang liên kết với 10 trường Đại học trên toàn quốc đào tạo 2.467 sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh

Chọn trang
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình