Các ngành nghề đào tạo

Ngành phát triển nông thôn

11/28/2014 9:31:04 AM

Ngành phát triển nông thôn Chuyên Ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngành: Phát triển Nông thôn; Mã ngành: 52620116 Khối tuyển sinh: A, C, D1,2,3,4.

Ngành Khuyến nông

11/28/2014 9:20:23 AM

Ngành Khuyến nông Ngành đào tạo: KHUYẾN NÔNG (Agricultural Extension) Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm

Giới thiệu về Nghành quản trị Văn Phòng

11/3/2014 10:43:52 AM

Giới thiệu về Nghành quản trị Văn Phòng Đào tạo cử nhân ngành Quản trị văn phòng có kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, văn phòng và có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông

Nghành quản trị Marketing

11/3/2014 10:17:57 AM

Nghành quản trị Marketing Marketing là việc nghiên cứu và tiếp cận thị trường, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh và khai thác các cơ hội này một cách có hiệu quả

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại

11/3/2014 10:05:22 AM

Ngành Quản trị kinh doanh thương mại Giới thiệu về Nghành quản trị kinh doanh thương mại

Nghành Hành Chính

11/3/2014 10:03:14 AM

Nghành Hành Chính Giới thiệu về Nghành Hành Chính

Ngành Công tác xã hội

11/3/2014 9:59:45 AM

Ngành Công tác xã hội Giới thiệu về Nghành Công Tác Xã Hội

Chọn trang
©Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Quảng Bình - Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới-Quảng Bình
Điện thoại: (052).3826338 - 3770485 - 3772251 Email: gdtxquangbinh@quangbinh.edu.vn
Thiết kế bởi VNPT Quảng Bình